"आल्फोन्सो बारावा, स्पेन" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक