"शुद्धलेखनाचे नियम" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

तांत्रिक बदल
छो (शुद्धलेखन — विसर्ग (अधिक माहिती))
(तांत्रिक बदल)
==नियम १==
[[अनुस्वार]]
===नियम १.१===
 
===नियम १.१===
[[स्पष्टोच्चार|स्पष्टोच्चारित]] [[अनुनासिक|अनुनासिकाबद्दल]] [[शीर्षबिंदू]] लावा.
 
काही [[शब्द|शब्दांमधील]] [[अनुस्वार|अनुस्वारांचा]] [[उच्चार]] अस्पष्ट असतो. कधीकधी तो उच्चारलादेखील जात नाही. अशा [[शब्द|शब्दांवर]] [[अनुस्वार]] देऊ नये.
* उदाहरणार्थ: 'हंसणे, धांवणे, जेव्हां, कोठें, कधीं, कांही' हे शब्द 'हसणे, धावणे, जेव्हा, कोठे, कधी, काही' असे लिहावेत.
 
[[#]]
 
==नियम २==
[[अनुस्वार]]
===नियम २.१===
य्, र्, ल्, व्, श्, ष्, स्, ह् यांच्यापूर्वी येणाऱ्या [[अनुस्वार|अनुस्वारांबद्दल]] केवळ [[शीर्षबिंदू]] द्यावा. 'ज्ञ' पूर्वीचा [[नासोच्चार|नासोच्चारही]] केवळ [[शीर्षबिंदू|शीर्षबिंदूने]] दाखवावा.
 
==नियम ३==
[[अनुस्वार]]
===नियम ३.१===
[[नाम|नामांच्या]] व [[सर्वनाम|सर्वनामांच्या]] [[वचन|अनेकवचनी]] [[सामान्यरूप|सामान्यरूपांवर]] [[विभक्ती|विभक्तिप्रत्यय]] व [[शब्दयोगी अव्यय]] लावताना [[अनुस्वार]] द्यावा.
* या नियमानुसार 'घंरे, पांच, करणें, काळीं, नांव, कां, कांच, जों, घरीं' हे शब्द 'घरे, पाच, करणे, काळी, नाव, का, जो, घरी' असे लिहावेत.
 
==नियम५ ==
*[[ऱ्हस्व-दीर्घ नियम]]
 
===नियम५.१===
===नियम ५.१===
[[मराठी|मराठीतील]] [[तत्सम]] [[इ-कारान्त]] आणि [[उ-कारान्त]] [[शब्द]] [[दीर्घान्त]] लिहावेत.
* उदाहरणार्थ : कवि=कवी, बुद्धि=बुद्धी, गति=गती.
*** उदाहरणार्थ : पाटी, जादू, पैलू
 
===नियम५नियम ५.२===
* 'परंतु, यथामति, तथापि', ही [[तत्सम]] [[अव्यय|अव्यये]] [[ऱ्हस्वान्त]] लिहावीत.
 
==नियम ७==
* [[ऱ्हस्व-दीर्घ नियम]]
 
===नियम ७.१===
[[मराठी]] [[अ-कारान्त]] [[शब्द|शब्दाचे]] [[उपान्त्य]] [[इकार]] व [[उकार]] [[दीर्घ]] लिहावेत.
==नियम ८==
*[[ऱ्हस्व-दीर्घ नियम]]
 
===नियम ८.१===
उपान्त्यी दीर्घ ई किंवा ऊ असलेल्या मराठी शब्दांचा उपान्त्य ई-कार किंवा ऊ-कार [[उभयवचनी सामान्यरूप|उभयवचनी सामान्यरूपांच्या]] वेळी [[ऱ्हस्व]] लिहावा.
==नियम १०==
*"कोणता,एखादा' ही रूपे लिहावीत. 'कोणचा, एकादा' ही रूपे लिहू नयेत.
 
==नियम ११==
*'खरीखरी,हळूहळू' यासारख्या [[पुनरुक्त शब्द|पुनरुक्त शब्दांतील]] दुसरा व चौथा हे स्वर मूळ घटक शब्दांमध्ये ते दीर्घ असल्याने ते [[दीर्घ]] लिहावेत, परंतु [[पुनरुक्त शब्द]] [[नादानुकारी]] असतील तर ते [[उच्चार|उच्चाराप्रमाणे]] [[ऱ्हस्व]] लिहावेत.
१,५२८

संपादने