"साचा:माहितीचौकट ट्राम नेटवर्क" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

छो
बदलांचा आढावा नाही
छोNo edit summary
खूणपताका: २०१७ स्रोत संपादन
छोNo edit summary
खूणपताका: २०१७ स्रोत संपादन
| data9 = {{{चालविणारे|}}}
 
| header10 = {{#if:{{{gaugeगेज|}}}{{{min_curve_radiusकिमान_वक्र_त्रिज्या|{{{minimum_radius_of_curvatureवक्रतेची_किमान_त्रिज्या|}}}}}}{{{propulsion_systemप्रणोदन_प्रणाली|}}}{{{elइ१|}}}{{{depotडेपो|}}}{{{stockसाठा|}}}|Infrastructureपायाभूत_सुविधा}}
 
| label11 = [[Track gauge]]गेज
| data11 = {{{gaugeगेज|}}}
| label12 = [[Minimumकिमान railwayरेल्वे curveवक्र radius|Minimum curve radius]]त्रिज्या
| data12 = {{{min_curve_radiusकिमान_वक्र_त्रिज्या|{{{minimum_radius_of_curvatureवक्रतेची_किमान_त्रिज्या|}}} }}}
| label13 = प्रणोदन प्रणाली (Propulsion system(s)
| data13 = {{{propulsion_systemप्रणोदन_प्रणाली|}}}
| label14 = [[Railway electrification system|Electrification]]विद्युतीकरण
| data14 = {{{electrificationविद्युतीकरण|{{{elइ१|}}} }}}
| label15 = Depot(s)डेपो
| data15 = {{{depotडेपो|}}}
| label16 = Stockसाठा
| data16 = {{{stockसाठा|}}}
 
| header17 = {{#if:{{{single_track_lengthसिंगल_ट्रॅक_लांबी|}}}{{{double_track_lengthदुहेरी_ट्रॅक_लांबी|}}}{{{total_track_lengthएकूण_ट्रॅक_लांबी|}}}{{{route_lengthमार्ग_लांबी|}}}
{{{passengersप्रवासी_संख्या|}}}{{{mpassengers|}}}|Statisticsआकडेवारी}}
 
| label18 = सिंगल ट्रॅकची लांबी
| label18 = [[Network length (transport)#Track length|Track length (single)]]
| data18 = {{{single_track_lengthसिंगल_ट्रॅक_लांबी|}}}
| label19 = दुहेरी ट्रॅकची लांबी
| label19 = [[Network length (transport)#Track length|Track length (double)]]
| data19 = {{{double_track_lengthदुहेरी_ट्रॅक_लांबी|}}}
| label20 = ट्रॅकची एकूण लांबी
| label20 = [[Network length (transport)#Track length|Track length (total)]]
| data20 = {{{total_track_lengthएकूण_ट्रॅक_लांबी|}}}
| label21 = [[Network length (transport)#Route length|Route length]]मार्ग_लांबी
| data21 = {{{route_lengthमार्ग_लांबी|}}}
| label22 = Stopsथांबे
| data22 = {{{stopsथांबे|}}}
| label23 = Averageसरासरी speedवेग
| data23 = {{{speedसरासरी_वेग|}}}
 
| data24 = {{#if:{{{passengers|}}}|{{Rail pass box|pass_year={{{pass_year|}}}|passengers={{{passengers|}}}|pass_percent={{{pass_percent|}}}|system={{{pass_system|}}} }} }}
४,६८०

संपादने