"वेदांग" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

११ बाइट्सची भर घातली ,  १० महिन्यांपूर्वी
बदलांचा आढावा नाही
No edit summary
खूणपताका: दृश्य संपादन अनावश्यक nowiki टॅग संदर्भ क्षेत्रात बदल.
No edit summary
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
 
'''वेदांग :'''
 
छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो Sथकल्पोSथ पठ्यते | ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरूक्तचक्षुर्निरूक्तः श्रोत्रमुच्यते|
 
शिघ्राशिक्षा घ्राणघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतमस्मृतम् | तस्माततस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते |
 
छंदशास्त्र, कल्पसूत्रे,ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा आणि व्याकरण ही सहा शास्त्रे वेदवाङ्मयाचे अनुक्रमे पाय, हात, डोळे, कान, नाक आणि मुख आहे अशी कल्पना केली आहे. वेदांगांची निर्मिती ही वेदाध्ययनाला पूरक अभ्यास म्हणून झाली. मात्र त्यांचा वैदिकोत्तर काळातील शास्त्रे, कला,संस्कृती,साहित्य यांवर फार मोठा प्रभाव पडला.
अनामिक सदस्य