"काळभैरवनाथ मंदिर, आगडगाव" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक