"विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

 
==संदर्भसूची==
* {{cite book
|last1= कुलकर्णी
|first1= अ. रा.
|date=
|year= २००७
|chapter= विश्वनाथ काशिनाथ राजवाडे : व्यक्ती आणि कार्य
|editor1-last=
|editor1-first=
|title= मराठ्यांचे इतिहासकार
|url=
|edition= (२०११ पुनर्मुद्रण)
|location= पुणे
|publisher= राजहंस
|publication-date=
|page=
|pages=
|ref=}}
 
* {{cite book
|last1= खानोलकर
|first1= गंगाधर देवराव
|date=
|year= १९६३
|chapter= विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे
|editor1-last=
|editor1-first=
|title= अर्वाचीन मराठी वाङ्मयसेवक (खंड ६ भाग २)
|url=
|edition=
|location= पुणे
|publisher= व्हीनस प्रकाशन
|publication-date=
|page=
|pages=
|ref=}}
 
* {{cite journal
| last1 = देवळेकर