"महादेव कोळी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

३७१ बाइट्सची भर घातली ,  १ वर्षापूर्वी
खूणपताका: Reverted दृश्य संपादन संदर्भ क्षेत्रात बदल. :( रोमन लिपीत मराठी ?
 
 
(G)     मा. तहसिलदार सो चंदगड यांचेकडील पत्र क्रं. जमिन/कावि/735/18 दिनांक 23.07.2018 अन्वये मौजे कामेवाडी येथील असलेल्या आदिवासी देव-देवता यांच्या भंग पावलेल्या मुर्तींचा पंचनामा करणेत आलेला असून, यामुधून गावात भैरोबा, वाघोबा, मसोबा, यल्लामा ईत्यादी आदिवासी देव-देवता आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. सदर देवता प्राचिन काळापासून आदिवासीमध्ये असल्याचे सुप्रसिध्द मानववंशशास्त्रज्ञ श्री आर. ई. इंथोवेन यांनी त्यांच्या '''The Tribes & Castes of Bombay-1922, Vol. No. II, Page-255''' वर सुस्पष्टपणे नमुद केले आहे. चिंचणे-कामेवाडी या गावात प्राचीन महादेव मंदिर असून परिसरातील आदिवासी गावातून व जंगलातून अनेक महादेव मंदिरे आहेत. यांची मनोभावे पूजा करतात.
 
     
अनामिक सदस्य