"मिसेस मुख्यमंत्री" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
# अमृता धोंगडे = सुमी मोरे / सुमन समरसिंह मंत्री-पाटील
# गजानन कुंभार / श्रीकांत गडकर = सुमीचे बाबा
# रोहित चव्हाण = बबन
# राहुल बेलापूरकर = लक्ष्मण (नोकर)
# राजू बावडेकर = मामासाहेब (नरसू)
# हेमांगी कवी = रागिणी (धनश्री) शिंदे
अनामिक सदस्य