"धूळपाटी/जनावरांच्या दातांवरून वयाचा अंदाज काढणे" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

नवीन पान: === प्राणी : === गाय,म्हैस, बैल === कृती : === १)सर्व प्रथम  जनावराच्या तोंड...
(नवीन पान: === प्राणी : === गाय,म्हैस, बैल === कृती : === १)सर्व प्रथम  जनावराच्या तोंड...)
खूणपताका: दृश्य संपादन संदर्भ क्षेत्रात बदल.
(काही फरक नाही)
१२

संपादने