"बायोगॅस" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

२,१५३ बाइट्सची भर घातली ,  १ वर्षापूर्वी
बदलांचा आढावा नाही
 
दीनबंधू स्थिर घुमट संयंत्र प्रकारचा बायोगॅस कमी खर्चात होणारा बायोगॅस आहे. तो सर्वसामान्य लाभार्थीस परवडणारा आहे, मात्र या संयंत्राचे बांधकाम प्रशिक्षित व कसबी गवंड्याकडूनच करून घ्यावे लागते. तरंगत्या टाकीचा बायोगॅस बांधकामास खर्च बराच येतो
{| class="wikitable"
|'''जनता संयंत्र/दीनबंधू बायोगॅस'''
|'''खादी ग्रामोद्योग  / तरंगत्या टाकीचे बायोगॅस'''
|-
|गॅस साठवण -जमिनीत घुमटाकर डोम मध्ये केली जाते
|गॅस साठवण- जमिनीवर लोखंडी टाकीमध्ये केली जाते .
|-
|गॅस जास्त असताना दाब जास्त व गॅस कमी असताना दाब कमी होतो .
|गॅस दाब सतत एकसमान मिळतो .
|-
|जमिनीत संयंत्र असल्यामुळे देखभाल करण्यास अवघड जाते
|वापरण्यास व देखभाल करण्यास अत्यंत सोपे जाते .
|-
|जमिनीत घुमटकार डोम मध्ये गॅस किती निर्माण झाले हे समजत नाही .
|गॅसचा साठा किती झाला हे टाकीच्या वर -खाली होण्याच्या स्थितीवरून सहज लाक्षात येते .
|-
|टाकीची क्षमता वाढविता येत नाही .
|पाचक पात्र व वायू संग्राहक टाकी त्या क्षमतेची ठे वता येते. 
|-
|बांधकामाचा खर्च जास्त असतो .
|बांधकामाचा खर्च कमी असतो
|-
|सर्वच उपांगे जमिनीच्या पृष्ठभागाखाली  असल्याने थंड हवामानाचा परिणाम कमी होतो
|जमिनीच्या उंचीवर टाकी असल्यामुळे थंडीमध्ये गॅस निर्मिती कमी होते .
|-
|
|
|}
 
=== '''बायोगॅस निर्मितीचे टप्पे''' ===
१३

संपादने