"२०२० मधील महाराष्ट्रातील कोरोना विषाणू उद्रेक" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

}}
 
|''';::: * महाराष्ट्रातील कोरोना बाधीत एकूण रुग्ण, मृत्यू, बरे झालेले रुग्ण आणि सध्या बाधीत रुग्ण यांच्या संख्येचा तुलनात्मक आलेख'''
{{Image frame
| content ={{Graph:Chart
| caption= '''मृत्यू प्रति दिवस'''
|width=800
| content ={{Graph:Chart
|colors=#000000
|width=800
|showValues=offset:1
|colors=#000000
|xAxisTitle=दिनांक
|showValues=offset:1
|xAxisAngle=40
|xAxisTitle=दिनांक
|type=rect
|xAxisAngle=40
|x=९ मार्च, १० मार्च, ११ मार्च, १२ मार्च, १३ मार्च, १४ मार्च, १५ मार्च, १६ मार्च, १७ मार्च, १८ मार्च, १९ मार्च, २० मार्च, २१ मार्च, २२ मार्च, २३ मार्च, २४ मार्च, २५ मार्च, २६ मार्च, २७ मार्च, २८ मार्च, २९ मार्च, ३० मार्च, ३१ मार्च, १ एप्रिल, २ एप्रिल, ३ एप्रिल, ४ एप्रिल, ५ एप्रिल, ६ एप्रिल, ७ एप्रिल, ८ एप्रिल, ९ एप्रिल, १० एप्रिल, ११ एप्रिल, १२ एप्रिल, १३ एप्रिल, १४ एप्रिल, १५ एप्रिल, १६ एप्रिल, १७ एप्रिल
|type=rect
|yAxisTitle=मृत्यू संख्या
|x=९ मार्च, १० मार्च, ११ मार्च, १२ मार्च, १३ मार्च, १४ मार्च, १५ मार्च, १६ मार्च, १७ मार्च, १८ मार्च, १९ मार्च, २० मार्च, २१ मार्च, २२ मार्च, २३ मार्च, २४ मार्च, २५ मार्च, २६ मार्च, २७ मार्च, २८ मार्च, २९ मार्च, ३० मार्च, ३१ मार्च, १ एप्रिल, २ एप्रिल, ३ एप्रिल, ४ एप्रिल, ५ एप्रिल, ६ एप्रिल, ७ एप्रिल, ८ एप्रिल, ९ एप्रिल, १० एप्रिल, ११ एप्रिल, १२ एप्रिल, १३ एप्रिल, १४ एप्रिल, १५ एप्रिल, १६ एप्रिल, १७ एप्रिल
|legend=सूची
|yAxisTitle=मृत्यू संख्या
|y=0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 7, 7, 12, 8, 25, 13, 17, 22, 11, 18, 9, 7
|legend=सूची
| captiony1Title= '''मृत्यू प्रति दिवस'''
|y=0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 7, 7, 12, 8, 25, 13, 17, 22, 11, 18, 9, 7
|yGrid= |xGrid=
|y1Title=मृत्यू प्रति दिवस
|yGrid= |xGrid=
}}
}}
 
|y4Title= सध्या बाधीत संख्या
|colors= Red,Blue,Green,Black
|-
|'''महाराष्ट्रातील कोरोना बाधीत एकूण रुग्ण, मृत्यू, बरे झालेले रुग्ण आणि सध्या बाधीत रुग्ण यांच्या संख्येचा तुलनात्मक आलेख'''
}}
 
६,५६९

संपादने