"सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल अ‍ॅप संपादन Android app edit
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल अ‍ॅप संपादन Android app edit
 
इतिहास
पुणे विघापीठाची स्थापना पुणे विश्वविद्यालयविघापीठ अधिनियम च्या अधीन केली गेली, ज्याला १० फेब्रूवरी १९४८ ला मुंबई विधान-मंडल ने पारित केले. उसीत्याच वर्षवर्षी, डा एम॰ आर॰ जयकर नेयांनी विश्वविद्यालयविघापीठ केचे प्रथम उपकुलपति काचे पदभार ग्रहण किया।केले. श्री बी॰ जी॰ खैर, जोजे बम्बईमुंबई सरकार (विधान-मंडल) केचे मुख्यमंत्री औरआणि शिक्षामंत्रीशिक्षणमंत्री थेहोते, नेत्यांच्या अपनेप्रत्यनातुन प्रयासोंविघापीठ से विश्वविद्यालयला को बड़ामोठा भूखण्ड दिलानेमिळवून मेंदेण्यासाठी सहायता की।मदत केली. प्रारंभिक १९५० मेंमध्ये, विश्वविद्यालयविद्यापीठा कोला ४११ एकड़ (१.७ किमी²) भूमि आवंटित किकेली गई।गेली.
 
==कुलगुरू==
६१९

संपादने