"बाळकृष्ण भगवंत बोरकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

संदर्भ - बा.भ. बोरकर शतसंवत्सरिक - संपादन डॉ.सु.म.तडकोड, लेख - डॉ.वासुदेव सावंत
छो
(संदर्भ - बा.भ. बोरकर शतसंवत्सरिक - संपादन डॉ.सु.म.तडकोड, लेख - डॉ.वासुदेव सावंत)
* अनुवाद ६
* कथासंग्रह २
* कादंबऱ्या ४ ('मावळता चंद्र','अंधारातली वाट', 'भावीण','प्रियकामा')
* कोंकणी साहित्यकृती १०
* चरित्रात्मक प्रबंध २
अनामिक सदस्य