"महाराष्ट्रातील भटक्या जमातींची (ब) यादी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

(हिजात माझि आहे ती गोपाल नाहि तर गोपाळ आहे)
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
'''[[महाराष्ट्र|महाराष्ट्रात]] [[भटक्या जमाती|भटक्या जमातींची (ब)]]''' (एनटी-बी) संख्या ३८ असून या प्रवर्गास २.५% [[आरक्षण]] आहे.
 
==यादी==
{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! क्रमांक !! जाती !! तत्सम 1) गीरी 2) भारती 3) पुरी )4 बन 5) सरस्वती 6)पर्वत 7) सागर 8) तीर्थ 9)आश्रम 10) सरस्वती
|-
| १ || गोसावी || 1) बावा 2) बैरागी 3) भारती 4) गिरी गोसावी 5) भारती गोसावी 6) सरस्वती पर्वत 7) सागर 8) बान किंवा वान 9) तीर्थ आश्रम 10) अरण्य घरभारी 11) संन्यासी 12) नाथपंथी गोसावी 13) पुरी
|-
| २ || बेलदार ||ओड, मुस्लीम बेलदार, कापेवार, मुन्नर कापेवार, मुन्नर कापु, तेलंगा, तेलगी, पेंटरेडडी, बुकेकरी, मुस्लीम राज, मुसलमान राज, मुस्लीम मेमार, मेमार, मुस्लीम गवंडी (शा. नि. दि .30 जानेवारी, 2014 प्रमाणे समा‍विष्ट )
अनामिक सदस्य