"सेतुमाधव पगडी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
 
मराठी :
१)# खंड पहिला : आत्मचरित्र , ललित गद्य - संपादक : उषा जोशी
२)# खंड दुसरा : इतिहास - संपादक : राजा दिक्षित
३)# खंड तिसरा : इतिहास - संपादक : राजा दिक्षित
४)# खंड चौथा : विविध विषय , संस्कृती विचार - संपादक : निशिकांत ठकार
५)# खंड पाचवा : उर्दू साहित्य रंग १ - संपादक : अब्दुल सत्तार दळवी
६)# खंड पाचवा : उर्दू साहित्य रंग २ - संपादक : अब्दुल सत्तार दळवी
 
इंग्रजी :
# 1. Complete Work of Setumadhavrao Pagdi Vol.1 - Edited by Dr.G.B.Degloorkar
# 2. Complete Work of Setumadhavrao Pagdi Vol.2 - Edited by Dr.G.B.Degloorkar
 
==सन्मान आणि पुरस्कार==
३३७

संपादने