"बुद्धिमत्ता" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

२,०३२ बाइट्सची भर घातली ,  २ वर्षांपूर्वी
बदलांचा आढावा नाही
खूणपताका: दृश्य संपादन संदर्भ क्षेत्रात बदल.
थॉर्नॅ डाइकचे  बुद्धिमत्तेचे तीन प्रकार म्हणून उल्लेख करतो.
 
१-मूर्त बुद्धिमत्ता- उदा. राजगीर अभियंता  २-अमूर्त बुद्धिमत्ता-डॉक्टर चित्रकार मनोवैज्ञानिक-३-सामाजिक बुद्धिमत्ता-नेते सामाजिक कार्यकर्ता{{विस्तार}} 'बुद्धिमत्ता सिधांन्त'(Theory of Intelligence) ;-१) स्पिअरमनचा द्विघटक सिधांन्त (१९२७) २)थर्स्टनचा प्राथमिक मानसिक क्षमता सिदधांन्त (१९३८) ३)गिलफोर्डचा बहुघटक सिधांन्त ४)स्टेनबर्गचा बुद्धिमत्ता विषयक त्रिकुट सिधांन्त ५)गार्डनरचा चेता विज्ञानावर आधारित सिधांन्त .
 
== बुद्धिमत्तेचा सिद्धांत ==
बुद्धिमत्तेचे सिद्धांत आणि बुद्धिमत्तेचे स्वरूप - दोघेही बुद्धिमत्तेच्या विषयाबद्दल कल्पना प्रकट करतात, परंतु तरीही दोघांमध्ये फरक दिसून येतो. बुद्धिमत्तेची तत्त्वे त्याची रचना स्पष्ट करतात, तर फॉर्म त्याच्या कार्यांवर प्रकाश टाकतात.
 
गेल्या शतकाच्या पहिल्या दशकापासून, विविध देशांमधील मानसशास्त्रज्ञांना बुद्धिमत्तेची रचना कशी आहे आणि त्यात कोणत्या घटकांचा सहभाग आहे याबद्दल रस वाढला. या प्रश्नांच्या परिणामी बुद्धिमत्तेची रचना विविध घटकांच्या आधारे स्पष्ट केली जाऊ लागली. अमेरिकेच्या थॉर्स्टन, थॉर्डीक, थॉमसन इत्यादी मानसशास्त्रज्ञांनी घटकांच्या आधारे ‘बुद्धिमत्तेचे स्वरूप’ यावर आपले मत व्यक्त केले. त्याचप्रमाणे फ्रान्समधील अल्फ्रेड बिन्ने, ब्रिटनमधील स्पीयरमेन यांनीही बुद्धिमत्तेच्या स्वरूपाविषयी आपले विचार मांडले.{{विस्तार}} 'बुद्धिमत्ता सिधांन्त'(Theory of Intelligence) ;-१) स्पिअरमनचा द्विघटक सिधांन्त (१९२७) २)थर्स्टनचा प्राथमिक मानसिक क्षमता सिदधांन्त (१९३८) ३)गिलफोर्डचा बहुघटक सिधांन्त ४)स्टेनबर्गचा बुद्धिमत्ता विषयक त्रिकुट सिधांन्त ५)गार्डनरचा चेता विज्ञानावर आधारित सिधांन्त .
 
-१) स्पिअरमनचा द्विघटक सिधांन्त (१९२७)( Charluss Spearmann Theory) ;- चार्लस स्पिअरमन यांनि बुद्धिचे दोन गटात विभाजन केले आहे. त्यामधे बुद्धिमतेचे १)सामान्य घटक (Genral Factor) आणि 2)विशेष घटक (Special Factor)
२८३

संपादने