"ग्रंथालय" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

१,९७२ बाइट्सची भर घातली ,  १ वर्षापूर्वी
१ ग्रंथ संग्रह विक्साचे धोरण ठरविणे.
२ विद्यापीठाच्या अभ्यस्क्र्माशी निगडीत विविधं विषयांचे ग्रंथ,नियतकालिक,व इतर वाचन साहित्य उपलब्ध करून देणे.
३ आंतर ग्रंथालयीन देवाण घेवाण कार्यक्रमातून वाचन साहित्य उपलब्धता करून देणे.
४. संदर्भ ग्रंथाची ओळख करून देणे.
५.ग्रंथालयाचा उपयोग कसा करावा या संदर्भात मार्गदर्शन करणे.
६. विद्यार्थांना करीयर मार्गदर्शन करणे.
७. वर्तमान पत्राची कात्रणे कडून वाचकांना सेवा देणे.
८. मागणीनुसार विषयवार सूची तयार करून देणे.
९. पदव्युत्तर विद्याथ्यांना संशोधन प्रकल्प पूर्ण करायचा असतो, या संदर्भाकरिता सूची कशी तयार करावी, वाड्मय शोध कसा करावा,संदर्भ कसे द्यावेत व संशोधन प्रकल्पाचा आराखडा या संदर्भात मार्गदर्शन करणे.
१०. ग्रंथ प्रदर्शन आयोजित करणे.
११. ग्रंथालयाचा वार्षिक अहवाल तयार करणे, तसेच ग्रंथालयाची नियमावली व अंदाजपत्रक तयार करणे.
१२. इंटरनेट च्या माद्यमातून विविधं सेवा पुरविणे.
१३. शिक्षक व संशोधक त्यांच्या संशोधनासाठी आवश्यक त्या माहिती सेवा पुरविणे.
* सार्वजनिक ग्रंथालय समाजाने समाजासाठी निर्माण केलेले ग्रंथालय म्हणजे सार्वजनिक ग्रंथालय होय.अशा ग्रंथालयात समाजातील सर्व थरातील लोकांना त्याच्या गरजेचे वाचन साहित्य उपलब्ध करून दिले जाते.ही ग्रंथालये गाव, तालुका राज्य,देश पातळीवर कार्यरत असतात विविधं प्रकारच्या सामाजिक व संकृत उपक्रमा द्वारे लोकशिक्षण अत्यत महत्वाचे कार्यपार पडले जाते.
 
४८

संपादने