"ग्रंथालय" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

७७७ बाइट्सची भर घातली ,  १ वर्षापूर्वी
बदलांचा आढावा नाही
* विशेष ग्रंथालये
१ अंध ग्रंथालये
अंध वाचकासाठी ब्रेल लिपी मधील वाचन साहित्य उपलब्ध करून दिले जाते त्यास अंध ग्रंथालयअसेम्हणतात.
२ रुग्णालय ग्रंथालये
रूग्णालयात जे रुग्ण उपचारासाठी आड मिट केले जातात आणि त्यांना जी पुस्तकउपलब्ध करून दिलीजातात
३ काराग्राहीन ग्रंथालये
जे गुन्हेगार यांना कारागृहात ठेवले जातात आणि त्यांना शिक्षा भोगतअसतात त्यांना ग्रंथ पुरवले जातात
४ दैनिक ग्रंथालये
५ संशोधन ग्रंथालये
४८

संपादने