"ग्रंथालय" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

१,०६७ बाइट्सची भर घातली ,  १ वर्षापूर्वी
बदलांचा आढावा नाही
* शैक्षणिक ग्रंथालयाची माहिती
१.शालेय ग्रंथालय
पाचवी ते दहावी या वर्गा साठी शाळे मध्ये जी विद्यार्थी व शिक्षक यांना शाळेमध्ये जी ग्रंथालये यांच्या साठी जी ग्रंथालय उपलब्ध आहेत त्यांना शालये ग्रंथालय असे म्हणतात.
२ महाविद्यालय ग्रंथालय
२ महाविद्यालय ग्रंथालय महाविदलायात विधार्थी प्राध्यापक यांच्या साठी जी ग्रंथालय उपलब्ध असते त्यास महाविदालय ग्रंथालय असे म्हणतात.
३ विदयापीठ ग्रंथालय
३ विदयापीठ ग्रंथालय विदयापीठ प्रवेश घेतलेले विदयार्थी प्राधापक संशोधक यांच्यासाठी विदयापीठ येथे असणारे ग्रंथालय म्हणजे विदयापीठ ग्रंथालय होय.
* सार्वजनिक ग्रंथालय
१ राष्ट्रीय ग्रंथालय
४८

संपादने