"महाराष्ट्रातील भटक्या जमातींची (ब) यादी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

हिजात माझि आहे ती गोपाल नाहि तर गोपाळ आहे
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
(हिजात माझि आहे ती गोपाल नाहि तर गोपाळ आहे)
| १० || गोंधळी ||--------
|-
| ११ || गोपालगोपाळ||अ) गोपालगोपाळ भोरपी ब) खेळकरी गोपाळ ( शा. नि. दि. 4 सप्टेंबर 2014 प्रमाणे सुधारित जात)
|-
| १२ ||हेळवे ||12) हिलव
अनामिक सदस्य