"मराठी व्याकरण, शुद्धलेखन, शब्दकोश इत्यादी साहित्याची संदर्भ सूची" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

* शब्दकौमुदी - य.ब. पटवर्धन, १९६५, नीलकंठ प्रकाशन
* शब्दगोष्टी (डॉ. म.वि. सोवनी)
* शब्दरत्‍नावली - बाबा पदमनजी, १८६० (याचाया पुस्तकाचा समावेशउल्लेख 'बाबा पदमनजी - काळ आणि कर्तृत्व' या डॉ.के.सी. कऱ्हाडकर यायांच्या पुस्तकात करण्यात आला आहे. प्रकाशन वर्ष १९७९, महाराष्ट्र शासन)
* शास्त्रीय मराठी व्याकरण, [[कृ.श्री. अर्जुनवाडकर]], आवृत्ती पहिली-जून १९७०, देशमुख आणि कंपनी, पुणे
* शुद्धलेखन ठेवा खिशात (अरुण फडके)
५७,२९९

संपादने