"मराठी व्याकरण, शुद्धलेखन, शब्दकोश इत्यादी साहित्याची संदर्भ सूची" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
* अभिनव मराठी-मराठी शब्दकोश, [[द.ह. अग्निहोत्री]], खंड १ ते ५, आवृत्ती पहिली - ऑक्टोबर १९८३, व्हीनस, [[पुणे]].
* अभिनव समानार्थी आणि विरुद्धार्थी मराठी शब्दकोश - द.ब. महाजन, १९९५, नितीन प्रकाशन
* अर्थ छटाअर्थछटा कोश - मो.वि.भाटवडेकर, स्नेहवर्धन प्रकाशन, २००७
* आदर्श मराठी शब्दकोश, [[प्र.न.जोशी]], आवृत्ती दुसरी, १९८२, विदर्भ मराठवाडा कंपनी, [[पुणे]].
* चौभाषी व्यावहारिक कोश (गणेश ओतुरकर)
* मराठी पर्यायी शब्दांचा कोश, कोशकार - मो.वि.भाटवडेकर, साधना प्रकाशन, २०००
* मराठी भाषा : संचित आणि नव्या दिशा (संपादक - विजय कुवळेकर)
* मराठी भाषेचे संप्रदाय व म्हणी, लेखक -यादव पितळे. विशेष- मराठी बोली भाषेत वापरल्या जाणाऱ्या म्हणी, वाक् प्रचारवाक्‌प्रचार यांचा अर्थ. उदा. गाजर पारखी, होळीचे होळकर, सोने होणे, इ.
* मराठी<ref>{{स्रोत पुस्तक|title=|last=|first=|publisher=|year=|isbn=|location=|pages=}}</ref> भाषेतील वाक् प्रचारवाक्‌प्रचार व म्हणी- संपादक- भी.रा. पातकी, प्रकाशक-श्री अक्षर मुद्रणालय, ४३८ अ सदाशिव पेठ पुणे ४११०३०. प्रकाशन वर्ष-१९६७. विशेष- म्हणी, वाक् प्रचारवाक्‌प्रचार यांचा (अवयव, सृष्टी, पशुपक्षी इ. नात्यांनी विभागणी करून) अर्थ सुलभपणे दिला आहे आणि त्यांचा उपयोग कसा करायचा यांच्या उदाहरणांसह.
* मराठीचे व्याकरण, [[लीला गोविलकर]], आवृत्ती दुसरी, जानेवारी १९९६, मेहता, [[पुणे]].
* मराठी लेखन कोश, संपादक - [[अरुण फडके]]; अंकुर प्रकाशन, [[ठाणे]].
* शब्दरत्‍नावली - बाबा पदमनजी, १८६० (याचा समावेश 'बाबा पदमनजी - काळ आणि कर्तृत्व' या डॉ.के.सी.कऱ्हाडकर या पुस्तकात करण्यात आला आहे. प्रकाशन वर्ष १९७९, महाराष्ट्र शासन)
* शास्त्रीय मराठी व्याकरण, [[कृ.श्री. अर्जुनवाडकर]], आवृत्ती पहिली-जून १९७०, देशमुख आणि कंपनी, पुणे
* शुद्धलेखन ठेवा खिशात (अरुण फडके)
* शुद्धलेखन विवेक, [[द.न. गोखले]], फेब्रुवारी १९९३, सोहम प्रकाशन, [[पुणे]]
* शुद्धलेखन शुद्धमुद्रण शब्दकोश, [[ह.स. गोखले]], मे १९६१, दि पूना प्रेस ओनर्स असोसिएशन लि., [[पुणे]]
* साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश, (अध्यक्ष, उपसमिती) [[वा.ल. कुलकर्णी]], मार्च १९८७, [[भाषा संचालनालय]], महाराष्ट्र राज्य, [[मुंबई]]
* सुबोध मराठी व्याकरण, लेखन व वृत्तालंकार (प्रा. चंद्रहास जोशी)
 
* मराठी भाषेचे संप्रदाय व म्हणी, लेखक -यादव पितळे. विशेष- मराठी बोली भाषेत वापरल्या जाणाऱ्या म्हणी, वाक् प्रचार यांचा अर्थ. उदा. गाजर पारखी, होळीचे होळकर, सोने होणे, इ.
 
* मराठी<ref>{{स्रोत पुस्तक|title=|last=|first=|publisher=|year=|isbn=|location=|pages=}}</ref> भाषेतील वाक् प्रचार व म्हणी- संपादक- भी.रा. पातकी, प्रकाशक-श्री अक्षर मुद्रणालय, ४३८ अ सदाशिव पेठ पुणे ४११०३०. प्रकाशन वर्ष-१९६७. विशेष- म्हणी, वाक् प्रचार यांचा (अवयव, सृष्टी, पशुपक्षी इ. नात्यांनी विभागणी करून) अर्थ सुलभपणे दिला आहे आणि त्यांचा उपयोग कसा करायचा यांच्या उदाहरणांसह.
 
<br />
५७,२९९

संपादने