"चिंतामणराव व्यापार महाविद्यालय, सांगली" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

नवीन पान: स्थापना - चिंतामणराव व्यापार महाविद्यालयाची स्थापना २० जून १९६०...
(नवीन पान: स्थापना - चिंतामणराव व्यापार महाविद्यालयाची स्थापना २० जून १९६०...)
खूणपताका: दृश्य संपादन रिकामी पाने टाळा
(काही फरक नाही)
२७

संपादने