"विकिपीडिया:विकिसुट्टी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

खूणपताका: २०१७ स्रोत संपादन
खूणपताका: २०१७ स्रोत संपादन
* जर तुमचा नुकताच प्रेमभंग झालेला असेल तर,
* जर तुम्हांला '''नविन जोब/काम शोधायचे''' असेल तर,
* जर तुम्हांला आत्ताचा '''जॉब हातातून घालवायचा नसेल''' तर,
* तुम्ही तुमच्या '''व्यवसायाकडे''', तुमच्या '''ग्राहकांकडे लक्ष देणे''' आवश्यक असेल तर,
६,९३२

संपादने