"बौद्धिक संपत्तीच्या मालकीबद्दलचे नियम" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

 
 
==News==
* बातम्या ही बौद्धिक संपत्ती आहे?
Is there any copyright over news?
:* नाही. बातम्या किंवा ईतिवृत्त बौद्धिक संपत्ती मानली जात नाही. परंतु बातम्या देण्याची पद्धति किंवा मजकूर बौद्धिक संपत्ती आहे.
 
No. There is no copyright over news. However, there is copyright over the way in which a news item is reported.
*[http://www.education.nic.in/htmlweb/copyright.htm]