"अनिल अवचट" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

५७ बाइट्सची भर घातली ,  २ वर्षांपूर्वी
(पुस्तकांची यादी पूर्ण केली.)
 
==प्रकाशित पुस्तके==
* [[अमेरिका (पुस्तक)|अमेरिका]] (इ.स.१९९२)
 
* अक्षरांशी गप्पा
*[[पूर्णिया, पुस्तक|पूर्णिया]](१९६९)
*[[वेध, पुस्तक|वेध]]
*[[हमीद, पुस्तक|हमीद]](१९७७)
*[[छेद, पुस्तक|छेद]]
*[[संभ्रम, पुस्तक|संभ्रम]](१९७९)
*[[माणसं, पुस्तक|माणसं]]!(१९८०)
*[[वाघ्या मुरळी, पुस्तक|वाघ्या मुरळी]](१९८३)
*[[कोंडमारा, पुस्तक |कोंडमारा]](१९८५)
*[[गर्द, पुस्तक|गर्द]](१९८६)
*[[धागे आडवे उभे, पुस्तक|धागे आडवे उभे]](१९८६)
*[[मोर, पुस्तक|मोर]](१९८६)
*[[धार्मिक, पुस्तक|धार्मिक]](१९८९)
*[[स्वत:विषयी, पुस्तक|स्वत:विषयी]](१९९०)
*[[अमेरिका (पुस्तक)|अमेरिका]](इ.स.१९९२)
* आपले‘से’
* [[आप्‍त, पुस्तक|आप्त]] (१९९७)
* कार्यमग्न
*[[कार्यरत, पुस्तक|कार्यरत]](१९९७)
* [[छंदांविषयीकार्यरत, पुस्तक|छंदांविषयीकार्यरत]] (२०००१९९७)
*[[प्रश्न आणि प्रश्न, पुस्तक|प्रश्न आणि प्रश्न]](२००१)
*[[जगण्यातले काही, पुस्तक|जगण्यातले काही]](२००५)
*शिकविले ज्यांनी
*[[दिसले ते, पुस्तक|दिसले ते]](२००५)
*[[मस्त मस्त उतार, पुस्तक|मस्त मस्त उतार]](२००५)-काव्यसंग्रह
*[[सृष्टीत...गोष्टीत]](२००७)
*वनात..जनात
*मजेदार ओरिगामी
*अक्षरांशी गप्पा
*हवेसे
*[[पुण्याची अपूर्वाई पुस्तक|पुण्याची अपूर्वाई]](२०१०)
*[[कुतूहलापोटी, पुस्तक|कुतूहलापोटी]] (२०१७)
* [[कोंडमारा, पुस्तक |कोंडमारा]] (१९८५)
*[[माझी चित्तरकथा]]ा
* [[गर्द, पुस्तक|गर्द]] (१९८६)
*[[मुक्तांगणची गोष्ट पुस्तक|मुक्तांगणची गोष्ट]] (इंग्रजीत Learning to Live Again)
* [[छंदांविषयी, पुस्तक|छंदांविषयी]] (२०००)
*बहर शिशिराचा:अमेरिकेतील फॉल सीझन
* [[छेद, पुस्तक|छेद]]
*रिपोर्टिंगचे दिवस
* [[जगण्यातले काही, पुस्तक|जगण्यातले काही]] (२००५)
*लाकूड कोरताना
* जिवाभावाचे (२०१७, मौज प्रकाशन) - व्यक्तीचित्रे व्यक्तिचित्रे
*सरल तरल
* [[दिसले ते, पुस्तक|दिसले ते]] (२००५)
*कार्यमग्न
* [[धागे आडवे उभे, पुस्तक|धागे आडवे उभे]] (१९८६)
*[[सुनंदाला आठवताना पुस्तक|सुनंदाला आठवताना]]
* [[धार्मिक, पुस्तक|धार्मिक]] (१९८९)
*[[Beyond Work- Visionaries From Another India, पुस्तक|Beyond Work- Visionaries From Another India, "कार्यरत" पुस्तकाचे इंग्रजी भाषांतर(ISBN 8188251046)]]
* [[People, पुस्तक|People, "माणसं" पुस्तकाचे इंग्रजी भाषांतर(ISBN 8185569673)]]
* [[पुण्याची अपूर्वाई पुस्तक|पुण्याची अपूर्वाई]] (२०१०)
* [[पूर्णिया, पुस्तक|पूर्णिया]] (१९६९)
* [[प्रश्न आणि प्रश्न, पुस्तक|प्रश्न आणि प्रश्न]] (२००१)
* बहर शिशिराचा : अमेरिकेतील फॉल सीझन
* [[Beyond Work- Visionaries From Another India, पुस्तक|Beyond Work- Visionaries From Another India, "कार्यरत" पुस्तकाचे इंग्रजी भाषांतर(ISBN 8188251046)]]
* मजेदार ओरिगामी
* [[मस्त मस्त उतार, पुस्तक|मस्त मस्त उतार]] (२००५)-काव्यसंग्रह
* [[माझी चित्तरकथा]]
* [[माणसं, पुस्तक|माणसं]]! (१९८०)
* [[मुक्तांगणची गोष्ट पुस्तक|मुक्तांगणची गोष्ट]] (इंग्रजीत Learning to Live Again)
* [[मोर, पुस्तक|मोर]] (१९८६)
* रिपोर्टिंगचे दिवस
* Learning to live again, "मुक्तांगण" पुस्तकाचे इंग्रजी भाषांतर.
* लाकूड कोरताना
*[[People, पुस्तक|People, "माणसं" पुस्तकाचे इंग्रजी भाषांतर(ISBN 8185569673)]]
* वनात..जनात
*जिवाभावाचे (२०१७, मौज प्रकाशन) - व्यक्तीचित्रे
* [[वाघ्या मुरळी, पुस्तक|वाघ्या मुरळी]] (१९८३)
* [[वेध, पुस्तक|वेध]]
* शिकविले ज्यांनी
* [[संभ्रम, पुस्तक|संभ्रम]] (१९७९)
* सरल तरल
* [[सुनंदाला आठवताना पुस्तक|सुनंदाला आठवताना]]
* [[स्वत:विषयी, पुस्तक|स्वत:विषयी]] (१९९०)
* [[सृष्टीत...गोष्टीत]] (२००७)
* [[हमीद, पुस्तक|हमीद]] (१९७७)
*हवेसे हवेसे
 
==पुरस्कार==
५५,५९१

संपादने