"रायगड (किल्ला)" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन अविश्वकोशीय वर्णनात्मकता ? 'मुखपृष्ठ सदर' लेखात बदल ?
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन 'मुखपृष्ठ सदर' लेखात बदल ?
 
==गडावरील राहायची सोय==
गडावर राहण्यासाठी उत्तम सोय आहे. गडावर एक धर्मशाळा आहे. तीत एक मोठा हॉल व छोट्या मोठ्या अशा ७ ते ८ खोल्या आहेत. राहण्याची सोय विनाशुल्क आहे.
 
==गडावरील खाण्याची सोय==
अनामिक सदस्य