"विकिपीडिया:प्रोजेक्ट टायगर लेखन स्पर्धा" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
छो
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन :( रोमन लिपीत मराठी ?
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन :( रोमन लिपीत मराठी ?
__NOTOC__
{{ProgjectTiger
{{ProjectTiger
G Gggfggg
 
|b 6ggg
|
headerThe = <div style="texttex8t-aligngg: center6center;">प्रोजेक्ट टायगर लेखन स्पर्धा</div>
F
 
विकिपीडिया समुदायांनासमुदायांgggना भारतीय भाषांमध्ये '''स्थानिक विषयांशी76 संबंधित ज्ञानाची4666cgसghf निर्मितीgf ahe gनर्मिती''' करण्यासाठी प्रोत्साहन प्रकल्प राबवत आहे6.<br>
|subheader= विकिमीडिया फाऊंडेशन आणि गुगल सन २०१७-२०१८ मध्ये सेंटर फॉर इंटरनेट अँड सोसायटी (सीआयएस), विकिमीडिया इंडिया चॅप्टर (डब्ल्युएमआयएन) आणि यूजर ग्रुप्स यांच्या सहकार्याने<br>
66tuch D2h yand and g667 g6gğgggg said The T5hg7eg5
 
हा कार्यक्रम दोन भागात विभागला आहे -II <br>
विकिपीडिया समुदायांना भारतीय भाषांमध्ये '''स्थानिक विषयांशी संबंधित ज्ञानाची निर्मिती''' करण्यासाठी प्रोत्साहन प्रकल्प राबवत आहे.<br>
gt#1g1 सुविधा पुरविणे - [[:m:Supporting Indian Language Wikipedias Program/Support|लॅपटॉपची देणगी आणि इंटरनेटची सुविधा देण्याकरीता विद्यावेतनाच्या माध्यमातून सक्रिय व अनुभवी विकिपीडिया संपादकास सहाय्य करेल]]
 
हा कार्यक्रम दोन भागात विभागला आहे - <br>
 
#1 सुविधा पुरविणे - [[:m:Supporting Indian Language Wikipedias Program/Support|लॅपटॉपची देणगी आणि इंटरनेटची सुविधा देण्याकरीता विद्यावेतनाच्या माध्यमातून सक्रिय व अनुभवी विकिपीडिया संपादकास सहाय्य करेल]]
 
#2 भाषा आधारित लेखन स्पर्धेचे आयोजन - ज्याचे ध्येय सध्या विकिपीडियावर असलेल्या लेखातील उणीवा भरून काढणे हे असेल.<br>
अनामिक सदस्य