"प्राचीन भारताची रूपरेषा" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
प्राचीन भारतात आजचे भारत, पाकिस्तान, अफगानणिस्तान (काही भाग), बांग्लादेश, नेपाळ, भूतान व ब्रह्मदेश या देशांचा समावेश होता.
 
== प्राचीन भारताचा सामान्य ईतिहासइतिहास ==
 
=== भारतीय ईतिहासाचेइतिहासाचे कालावधीकरण ===
सविस्तर कालावधीकरण खालील प्रमाणे आहे :
* भारतीय पूर्व-ईतिहासइतिहास,सिंधु ईंदससंस्कृतीचा वॅली सिविलायझेशन पकडुनकाळ (१७५० ख्रिस्तापूर्वी)<br>
* लोह काळ व वैदिक काळ( १७५० - ६०० ख्रिस्तापूर्वी)
* 'दुसरे शहरीकरण' (६०० - २०० ख्रिस्तापूर्वी)
* शास्त्रीय काळ (२००ख्रिस्तापूर्वी२०० ख्रिस्तपूर्व - १२०० ख्रिस्तानंतर); जैन व बौद्ध धर्म. स्मार्टसाठी, 'शास्त्रीय काळ' हा १०० ते १००० ख्रिस्तापूर्वीख्रिस्तपूर्व आहे, व तो 'शास्त्रीय हिंदु' धर्म फुलण्याच्या काळासोबत जुळतो. तसेच ह्या काळात, माहायनमहायान - बौद्ध धर्माचा उदय व अस्त होतो.
* मायकल्स साठी, ५०० शास्त्रीय - २०० शास्त्रीय हा "संन्यासी सुधारणा" चा काळ आहे. तसेच २०० ख्रिस्तपूर्वी - ११०० ख्रिस्तनंतर हा शास्त्रीय हिंदु धर्माचा काळ आहे, कारण ह्या काळात वैदिक धर्माचाधर्माचे हिंदु धर्मात रुपांतररूपांतर होतं.
* म्युएस हा बदलाचा काळ बराच मोठा म्हणुनम्हणून अोळखतोअोळखला जातो. तो ८०० ख्रिस्तपूर्वी - २०० ख्रिस्तपूर्वी ह्याया काळाला शास्त्रीय काळ म्हणतो. म्युएसच्यानुसार, हिंदु धर्माच्या काही ठळक गोष्टी, जसे कर्म, पुनर्जन्म, 'वैय्यक्तीकवैयक्तिक बोध व रुपांतररूपांतर', ज्या वैदिक काळात नव्हत्या, त्या ह्याया काळात जन्माला आल्या.
* पूर्व शास्त्रीय काळ ( २०० ख्रिस्तपूर्वी - ३२० ख्रिस्तनंतर)
* "सुवर्ण काळ" (गुप्तागुप्त साम्राज्य) (३२० - ६५० ख्रिस्तनंतर)
* नवशास्त्रीय काळ (६५० - १२०० ख्रिस्तनंतर)
* मध्यकाळ(१२०० - १५०० ख्रिस्तनंतर)
* पुर्वपूर्व आधुनीकआधुनिक काळ (१५०० - १८५०)
* आधुनीकआधुनिक काळ (ब्रिटीश राज व स्वातंत्र्य) (१८५० पासुनपासून)
=== भारतीय पूर्व ईतिहासइतिहास ===
* नियतकालिक भारत
**भिर्रांना संस्क्रुतीसंस्कृती (७५७० - ६२०० ख्रिस्तपूर्वी)
**मेह्रगड संस्क्रूतीसंस्कृती(७००० - २५०० ख्रिस्तपूर्वी)
* कांस्य काळ
* सिंध दरी संस्क्रुतीसंस्कृती (३३०० - १३०० ख्रिस्तपूर्वी)
* आहार - बनस संस्क्रुतीसंस्कृती (३००० - १५०० ख्रिस्तपूर्वी)
 
=== लोहकाळ (१२०० - २७२ ख्रिस्तपूर्वी) ===
* भारतातील लोहकाळ (१२००  – २७२ ख्रिस्तपूर्वी)
** वैदीक संस्क्रुतीवैदिक संस्कृती(१५०० – ५०० ख्रिस्तपूर्वी)
*** काळा व लाल वस्तुकाळ (१३०० - १००० ख्रिस्तपूर्वी) (१२०० - ६०० ख्रिस्तपूर्वी)
*** उत्तर काळे उत्क्रुष्ट वस्तुकाळ (७०० – २०० ख्रिस्तपूर्वी)
** भारतीय लोहकाळ राज्ये (७०० - ३०० ख्रिस्तपूर्वी)
** पांड्यापांड्य साम्राज्य (६०० ख्रिस्तपूर्वी - १६५० ख्रिस्तनंतर)
* दुसरे शहरीकरण
 
* नंदानंद साम्राज्य (४२५–३२५ ख्रिस्तपूर्वी)
* मौर्य साम्राज्य (३२१ - १८४ ख्रिस्तपूर्वी)
* संगम काळ (३०० ख्रिस्तपूर्वी - ३०० ख्रिस्तनंतर)
* पांड्यापांड्य साम्राज्य (६०० ख्रिस्तपूर्वी - १६५० ख्रिस्तनंतर)
* चेरा साम्राज्य (३०० ख्रिस्तपूर्वी - ११०२ ख्रिस्तनंतर)
* चोलाचोल साम्राज्य (३०० ख्रिस्तपूर्वी - १२७९ ख्रिस्तनंतर)
* पल्लवापल्लव साम्राज्य (२५० ख्रिस्तपूर्वी - ८०० ख्रिस्तनंतर)
* महा-मेघामेघ-वाहानावाहन साम्राज्य (२५० ख्रिस्तपूर्वी - ५वे शतक ख्रिस्तनंतर)
* सतवाहानासातवाहन साम्राज्य (२३० ख्रिस्तपूर्वी - २२० ख्रिस्तनंतर)
* भारतीय - सायथी साम्राज्य(२०० ख्रिस्तपूर्वी - ४०० ख्रिस्तनंतर)
* कुनिंदा साम्राज्य (३रे शतक ख्रिस्तपूर्वी - ४थे शतक ख्रिस्तनंतर)
* शुंगाशुंग साम्राज्य (१८५ - ७३ ख्रिस्तपूर्वी)
* भारतीय - ग्रिकग्रीक साम्राज्य (१८० ख्रिस्तपूर्वी - १० ख्रिस्तनंतर)
* कानवा साम्राज्य (७५ - २६ ख्रिस्तपूर्वी)
* कुशन साम्राज्य (३० - ३७५ ख्रिस्तनंतर)
=== शास्त्रीय काळ ===
* भारताचे मध्य साम्राज्य
* गुरजारा - प्रतीहाराप्रतिहार साम्राज्य
* [[वाकाटक|वाकाटाकावाकाटक साम्राज्य]]
* [[चोळ साम्राज्य|चोलाचोल साम्राज्य]]
* [[पाल घराणे|पालापाल साम्राज्य]]
* गुप्तागुप्त साम्राज्य (२८० – ५५०)
* कदंबाकदंब राजघरानेराजघराणे (३४५ - १०००)
** [[बनवासी]]
** हलासी
** [[बादामी|बदामी]]
** [[पट्टदकल|पत्तदकल]]
** महाकुट
** माहाकुट
* राष्ट्रकुट साम्राज्य(७४२–९८२)
** [[वेरूळ लेणी|एलोरा]]
** कैलाशकैलास मंदीर
* पूर्व चालुक्य
* पश्चिम चालुक्य (९८३ - ११८५)
* चौलुक्य (९४४ - १२४४)
* [[कलचुरी वंश|कल्याणीचे कालाचुरीकालचुरी]]
* देवगिरीचे सेऊना यादव
* होयसालाहोयसळ साम्राज्य (१११४-१३४२)
* विजयनगर साम्राज्य (१३३६ - १५६५)हंपी
 
६१

संपादने