"व.पु. काळे" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

== पुरस्कार व सन्मान ==
वपुंना महाराष्ट्र शासनाचा उत्तम लेखकाचा सन्मान, ‘पु.भा.भावे’ पुरस्कार, [[फाय फाउंडेशन|फाय फाउंडेशनचा]] पुरस्कार आणि अमेरिकेत भरलेल्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद बहाल केले गेले.
 
==व. पु. काळे यांचे विचार==
{{विकिक्वोट}}
 
== पारिभाषिक शब्द ==