"मेंढी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

छो (106.210.214.199 (चर्चा) यांनी केलेले बदल V.narsikar यांच्या आवृत्तीकडे पूर्व...)
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
==परदेशी जाती==
मेंढ्यांच्या विदेशी जातींमध्ये मेरिनो, रॅमब्युलेट, चेव्हिओट, कॉरिडेल, डॉरसेट, साऊथ-डाऊन, पोलवर्थ, सफॉल्क विशेष प्रसिद्ध आहेत. मेरिनो मेंढीचे उगमस्थान स्पेन असून उच्च प्रतीच्या लोकर उत्पादनासाठी ती जगप्रसिद्ध आहे. संकरीकरणाद्वारे स्थानिक मेंढ्यांचे लोकर उत्पादन व प्रत सुधारण्यासाठी मेरिनो नरांचा विविध देशांत वापर केला जातो. सफॉल्क, डॉरसेट, साऊथ-डाऊन मेंढ्यांचे उगमस्थान इंग्लंड असून त्या मांस उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहेत.
 
 
== मेंढ्यांचे अन्न ==
अनामिक सदस्य