"महाराष्ट्रातील भटक्या जमातींची (ब) यादी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

खूणपताका: २०१७ स्रोत संपादन
'''[[महाराष्ट्र|महाराष्ट्रात]] [[भटक्या जमाती (ब)|भटक्या जमातींची (ब)]] (एनटी-बी) संख्या ३७ असून या प्रवर्गास २.५% [[आरक्षण]] आहे.
 
==यादी==
==यादी==
{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! क्रमांक !! जाती !! तत्सम
|-
| १ || ||
|-
| २ || ||
|-
| ३ || ||
|-
| ४ || ||
|-
| ५ || ||
|-
| ६ || ||
|-
| ७ || ||
|-
| ८ || ||
|-
| ९ || ||
|-
| १० || ||
|-
| ११ || ||
|-
| १२ || ||
|-
| १३ || ||
|-
| १४ || ||
|-
| १५ || ||
|-
| १६ || ||
|-
| १७ || ||
|-
| १८ || ||
|-
| १९ || ||
|-
| २० || ||
|-
| २१ || ||
|-
| २२ || ||
|-
| २३ || ||
|-
| २४ || ||
|-
| २५ || ||
|-
| २६ || ||
|-
| २७ || ||
|-
| २८ || ||
|-
| २९ || ||
|-
| ३० || ||
|-
| ३१ || ||
|-
| ३२ || ||
|-
| ३३ || ||
|-
| ३४ || ||
|-
| ३५ || ||
|-
| ३६ || ||
|-
| ३७ || ||
|-
| ३८ || ||
|-
|}
७,६५१

संपादने