"अब्द्रबबुह मन्सूर हदी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक