"मोक्षगुंडम विश्वेश्वरया" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक