सांगकाम्या

२३ जून २००९ पासूनचा सदस्य
उत्पात घालवला
(उत्पात घालवला)
हा सांगकाम्या [[सदस्य:अभय नातू]]च्या अखत्यारीत असून हा सहसा देखरेखीखालीच चालविला जातो.
 
आपत्कालीन परिस्थितीत सांगकाम्याचे काम थांबविण्याथांबविण्याची कळ लवकरच घालण्यात येईल.
 
 
ची कळ लवकरच घालण्यात येईल.
जय महाराष्ट्र