"ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

! १९७९
| {{flagicon|Australia}} जॉनी वॉकर
| लोला Cars|लोला-शेवरले
| बार्बागालो रेसवे
| १९७९ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
! १९७८
| {{flagicon|New Zealand}} ग्रॅहम मॅकराय
| ग्रॅहम मॅकराय|McRae-शेवरले
| सॅडाऊन रेसवे
| १९७८ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
! १९७७
| {{flagicon|Australia}} वॉरविक ब्राउन
| लोला Cars|लोला-शेवरले
| ऑरान पार्क रेसवे
| १९७७ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
! १९७६
| {{flagicon|Australia}} जॉन गॉस
| फ्रॅंक मॅच|Matichमटिच-रेप्को होल्डेन
| सॅडाऊन रेसवे
| १९७६ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
! १९७५
| {{flagicon|Australia}} मॅक्स स्टुअर्ट
| लोला Cars|लोला-शेवरले
| सर्फस पॅराडियस इंटरनॅशनल रेसवे
| १९७५ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
! १९७४
| {{flagicon|Australia}} मॅक्स स्टुअर्ट
| लोला Cars|लोला-शेवरले
| ऑरान पार्क रेसवे
| १९७४ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
! १९७३
| {{flagicon|New Zealand}} ग्रॅहम मॅकराय
| ग्रॅहम मॅकराय|McRae-शेवरले
| rowspan=2|सॅडाऊन रेसवे
| १९७३ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
! १९७२
| {{flagicon|New Zealand}} ग्रॅहम मॅकराय
| ग्रॅहम मॅकराय#McRae Cars|Ledaलेडा-शेवरले
| १९७२ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
|-
! १९७१
| {{flagicon|Australia}} फ्रॅंक मॅच
| Matich A५०|Matichमटिच-रेप्को होल्डेन
| rowspan=2|वारविक फार्म रेसवे
| १९७१ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
! १९६५
| {{flagicon|New Zealand}} ब्रुस मॅकलारेन
| कुपर कार कंपनी|कुपर कार कंपनी-कॉव्हेन्ट्री क्लाइमॅक्स
| Longford सर्किट
| १९६५ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
! १९६२
| {{flagicon|New Zealand}} ब्रुस मॅकलारेन
| कुपर कार कंपनी|कुपर कार कंपनी-कॉव्हेन्ट्री क्लाइमॅक्स
| कव्हरशम एअरफील्ड
| १९६२ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
! १९६१
| {{flagicon|Australia}} लेक्स डेव्हिसन
| कुपर कार कंपनी|कुपर कार कंपनी-कॉव्हेन्ट्री क्लाइमॅक्स
| मल्लला मोटर स्पोर्ट पार्क
| १९६१ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
| {{flagicon|Australia}} स्टेन जोन्स
| मसेराती
| Longfordलाँगफोर्ड सर्किट
| १९५९ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
|-
! १९५५
| {{flagicon|Australia}} जॅक ब्रॅभम
| कुपर कार कंपनी|कुपर कार कंपनी-Bristolब्रिस्टल Carsकार्स
| Port Wakefield सर्किट
| १९५५ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
८,१४५

संपादने