"पंतप्रधान" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

६७ बाइट्सची भर घातली ,  ३ वर्षांपूर्वी
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
खूणपताका: २०१७ स्रोत संपादन
! कार्यकाळ
|-
| १.[[ जवाहरलाल नेहरू]]
| १५.०८.१९४७ - २७.०५.१९६४
|-
| २. [[लालबहादूर शास्त्री]]
| ०९.०६.१९६४ - ११.०१.१९६६
|-
| ३. [[इंदिरा गांधी]]
| २४.०१.१९६६ - २४.०३.१९७७
|-
| ४. [[मोरारजी देसाई]]
| २४.०३.१९७७ - २८.०७.१९७९
|-
| ५. [[चौधरी चरण सिंह]]
| २८.०७.१९७९ - १४.०१.१९८०
|-
| ६. [[इंदिरा गांधी]]
| १४.०१.१९८० - ३१.१०.१९८४
|-
 
| ७. [[राजीव गांधी]]
| ३१.१०.१९८४ - ०२.१२.१९८९
|-
| ८. [[विश्वनाथप्रताप सिंह]]
| ०२.१२.१९८९ - १०.११.१९९०
|-
| ९. [[चंद्रशेखर]]
| १०.११.१९९० - २१.०६-१९९१
|-
| १०. [[पी.व्ही.. नरसिंहराव]]
| २१.०६.१९९१ - १६.०५.१९९६
|-
| ११. [[अटलबिहारी वाजपेयी]]
| १६.०५.१९९६ - ०१.०६.१९९६
|-
| १२. [[एच.डी. देवेगौडा ]]
| ०१.०६.१९९६ - २१.०४.१९९७
|-
| १३. [[इंद्रकुमार.गुजराल]]
| २१.०४.१९९७ - १९.०३.१९९८
|-
| १४. [[अटलबिहारी वाजपेयी]]
| १९.०३.१९९८ - १३.१०.१९९९
|-
| १५. [[अटलबिहारी वाजपेयी]]
| १३.१०.१९९९ - २२.०५.२००४
|-
| १६. [[डॉ. मनमोहन सिंह]]
| २२.०५.२००४ - २६.०५.२०१४
|-
| १७. [[नरेंद्र मोदी]]
| २६.०५.२०१४ -
|-
७,६५०

संपादने