"इतिहासाच्या अभ्यासाची साधने" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

प्रास्ताविक
(प्रास्ताविक)
(प्रास्ताविक)
{{लेख/अपूर्ण}}
इतिहासाचे लेखन आणि अभ्यास हा भूतकाळासंबंधी माहिती देऊ शकणाऱ्या विविध साधनांवर अवलंबून असतो. भूतकाळाविषयीची माहिती ज्यातून मिळू शकते अशा साधनांना इतिहासाच्या अभ्यासाची साधने म्हणता येते. भूतकाळाविषयी माहिती देणारी अशी साधने विविध स्वरूपाची असतात. त्यांचे वर्गीकरण विविध निकष लावून करण्यात येते.
 
इतिहासाचे लेखन आणि अभ्यास हा भूतकाळासंबंधी माहिती देऊ शकणाऱ्या विविध साधनांवर अवलंबून असतो. भूतकाळाविषयीची माहिती ज्यातून मिळू शकते अशा साधनांना इतिहासाच्या अभ्यासाची साधने म्हणता येते. भूतकाळाविषयी माहिती देणारी अशी साधने विविध स्वरूपाची असतात. त्यांचे वर्गीकरण विविध निकष लावून करण्यात येते.
 
== भौतिक स्वरूपावर आधारित वर्गीकरण ==
* पुरातत्त्वीय साधने
** उत्कीर्ण लेख
** पुराणवस्तू
* अभिलेख
** विविध दस्तऐवज
** पत्रव्यवहार
** प्रतिमा
 
==इतिहासाची प्रमाण साधने==