"सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
छो
 
पुणे विद्यापीठात
* ४६ शैक्षणिक विभाग.
* ४७४ महाविद्यालये आणि
* सुमारे साडेपाच लाख विद्यार्थी संख्या आहे.
अनामिक सदस्य