"समभुज चौकोन" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
छो
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
{{अशुद्धलेखन}}
 
ज्या चौकोनाच्या सर्व बाजू समान लांबीच्या असतात अशा चौकोनास '''समभुज चौकोन''' असे म्हणतात.समभुज चौकोनाच्या सर्व् कोनांची बेरीज १८०360 अंश असते ,परंतू या चौकोनाचे कोणतेही दोन किंवा अधिक कोन एकरुप नसू शकतात.समभुज चौकोन हा समांतरभुज चौकोन सूद्धा असतो.
 
[[वर्ग:भूमिती]]
अनामिक सदस्य