सांगकाम्या

२३ जून २००९ पासूनचा सदस्य
बदलांचा आढावा नाही
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
हा सांगकाम्याfakir [[सदस्य:अभय नातू]]च्या अखत्यारीत असून हा सहसा देखरेखीखालीच चालविला जातो.
 
आपत्कालीन परिस्थितीत सांगकाम्याचे काम थांबविण्या
अनामिक सदस्य