"मराठी व्याकरण, शुद्धलेखन, शब्दकोश इत्यादी साहित्याची संदर्भ सूची" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
* A Dictionary of Old Marathi, [[S.G.Tulpule and anne Feldhaus]], Popular Prakashan [[मुंबई|Mumbai]], 1999, ISBN 81-7154-836-9
* मराठी लेखन कोश, संपादक - [[अरुण फडके]]; अंकुर प्रकाशन, [[ठाणे]]
* अभिनव मराठी-मराठी शब्दकोश, [[द.ह. अग्निहोत्री]], खंड १ ते ५, आवृत्ती पहिली - ऑक्टोबर १९८३, व्हीनस, [[पुणे]].
* शास्त्रीय मराठी व्याकरण, [[कृ.श्री. अर्जुनवाडकर]], आवृत्ती पहिली-जून १९७०, देशमुख आणि कंपनी, पुणे
* मराठी शब्दरत्नाकर, [[वा.गो. आपटे]], पुनर्मुद्रण १९९३, [[केशव भिकाजी ढवळे]], [[मुंबई]]
* विस्तारित शब्दरत्नाकर, [[वा.गो. आपटे]], (विस्तारक - [[ह.अ. भावे]]) पुनर्मुद्रण १ले, मार्च २०००, वरदा प्रकाशन, [[पुणे]]
*साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश, (अध्यक्ष, उपसमिती) [[वा.ल. कुलकर्णी]], मार्च १९८७, [[भाषा संचालनालय]], महाराष्ट्र राज्य, [[मुंबई]]
*भारतीय समाजविज्ञान कोश, [[स.मा. गर्गे]],खंड ६, पारिभाषिक शब्दसंग्रह, आवृत्ती पहिली - जानेवारी १९९३, [[समाजविज्ञान मंडळ]], [[पुणे]]
*शुद्धलेखन विवेक, [[द.न. गोखले]],फेब्रुवारी १९९३, सोहम प्रकाशन, [[पुणे]]
*शुद्धलेखन शुद्धमुद्रण शब्दकोश, [[ह.स. गोखले]], मे १९६१, दि पूना प्रेस ओनर्स असोसिएशन लि., [[पुणे]]
* मराठीचे व्याकरण, [[लीला गोविलकर]], आवृत्ती दुसरी, जानेवारी १९९६, मेहता, [[पुणे]].
* अभिनव भाषाविज्ञान, [[गं.ना.जोगळेकर]], आवृत्ती दुसरी, जानेवारी १९९६, सुविचार, [[पुणे]].
* अभिनव मराठी-मराठी-इंग्रजी पर्याय शब्दकोश, [[वि.शं.ठकार]], मेहता पब्लिशिंग हाउस, [[पुणे]], तृतीय आवृत्ती २००२, ISBN 81-7766-305-4
* अभिनव मराठी-मराठी शब्दकोश, [[द.ह. अग्निहोत्री]], खंड १ ते ५, आवृत्ती पहिली - ऑक्टोबर १९८३, व्हीनस, [[पुणे]].
* अभिनव समानार्थी आणि विरुद्धार्थी मराठी शब्दकोश - द.ब. महाजन, १९९५, नितीन प्रकाशन
* अर्थ छटा कोश - मो.वि.भाटवडेकर, स्नेहवर्धन प्रकाशन, २००७
* आदर्श मराठी शब्दकोश, [[प्र.न.जोशी]], आवृत्ती दुसरी, १९८२, विदर्भ मराठवाडा कंपनी, [[पुणे]].
* भारतीय समाजविज्ञान कोश, [[स.मा. गर्गे]],खंड ६, पारिभाषिक शब्दसंग्रह, आवृत्ती पहिली - जानेवारी १९९३, [[समाजविज्ञान मंडळ]], [[पुणे]]
* मराठी पर्यायी शब्दांचा कोश, कोशकार - मो.वि.भाटवडेकर, साधना प्रकाशन, २०००
* मराठी भाषा : संचित आणि नव्या दिशा (संपादक - विजय कुवळेकर)
* मराठीचे व्याकरण, [[लीला गोविलकर]], आवृत्ती दुसरी, जानेवारी १९९६, मेहता, [[पुणे]].
* मराठी लेखन कोश, संपादक - [[अरुण फडके]]; अंकुर प्रकाशन, [[ठाणे]]
* मराठी विश्वकोश, [[लक्ष्मणशास्त्री जोशी]], खंड १८, परिभाषासंग्रह, पुनर्मुद्रण- १९८९, [[महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ]][[मुंबई]]
* मराठी शब्दरत्नाकरशब्दरत्‍नाकर, [[वा.गो. आपटे]], पुनर्मुद्रण १९९३, [[केशव भिकाजी ढवळे]], [[मुंबई]]
* मराठी शुद्धलेखन प्रदीप, [[मो.रा.वाळंबे]], आवृत्ती दुसरी, जानेवारी १९८६, नितीन प्रकाशन, [[पुणे]].
* राजवाडे मराठी धातुकोश, [[वि.का.राजवाडे]], शके १८५९, राजवाडे संशोधन मंडळ, [[धुळे]]
* राजहंस व्यावहारिक मराठी शब्दार्थ कोश - मो.वि.भाटवडेकर, राजहंस प्रकाशन २००७
*मराठी शुद्धलेखन प्रदीप, [[मो.रा.वाळंबे]], आवृत्ती दुसरी, जानेवारी १९८६, नितीन प्रकाशन, [[पुणे]].
*मराठी विश्वकोश, [[लक्ष्मणशास्त्री जोशी]], खंड १८, परिभाषासंग्रह, पुनर्मुद्रण- १९८९, [[महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ]][[मुंबई]]
*A Dictionary of Old Marathi, [[S.G.Tulpule and anne Feldhaus]], Popular Prakashan [[मुंबई|Mumbai]], 1999, ISBN 81-7154-836-9
*अभिनव मराठी-मराठी-इंग्रजी पर्याय शब्दकोश, [[वि.शं.ठकार]], मेहता पब्लिशिंग हाउस, [[पुणे]], तृतीय आवृत्ती २००२, ISBN 81-7766-305-4
* रामकविकृत भाषाप्रकाश, संपादक [[शं.गो.तुळपुळे]], पुणे विद्यापीठ प्रकाशन, १९६२
* विस्तारित शब्दरत्नाकरशब्दरत्‍नाकर, [[वा.गो. आपटे]], (विस्तारक - [[ह.अ. भावे]]) पुनर्मुद्रण १ले, मार्च २०००, वरदा प्रकाशन, [[पुणे]]
* मराठी पर्यायी शब्दांचा कोश, कोशकार - मो.वि.भाटवडेकर, साधना प्रकाशन, २०००
* शब्दकौमुदी - य.ब.पटवर्धन, १९६५, नीलकंठ प्रकाशन
*राजहंस व्यावहारिक मराठी शब्दार्थ कोश - मो.वि.भाटवडेकर, राजहंस प्रकाशन २००७
*शब्दरत्नावली शब्दरत्‍नावली - बाबा पदमनजी, १८६० (याचा समावेश 'बाबा पदमनजी - काळ आणि कर्तृत्व' या डॉ.के.सी.कऱ्हाडकर या पुस्तकात करण्यात आला आहे. प्रकाशन वर्ष १९७९, महाराष्ट्र शासन)
*अर्थ छटा कोश - मो.वि.भाटवडेकर, स्नेहवर्धन प्रकाशन, २००७
* शास्त्रीय मराठी व्याकरण, [[कृ.श्री. अर्जुनवाडकर]], आवृत्ती पहिली-जून १९७०, देशमुख आणि कंपनी, पुणे
*शब्दरत्नावली - बाबा पदमनजी, १८६० (याचा समावेश 'बाबा पदमनजी - काळ आणि कर्तृत्व' या डॉ.के.सी.कऱ्हाडकर या पुस्तकात करण्यात आला आहे. प्रकाशन वर्ष १९७९, महाराष्ट्र शासन)
* शुद्धलेखन विवेक, [[द.न. गोखले]],फेब्रुवारी १९९३, सोहम प्रकाशन, [[पुणे]]
*शब्दकौमुदी - य.ब.पटवर्धन, १९६५, नीलकंठ प्रकाशन
* शुद्धलेखन शुद्धमुद्रण शब्दकोश, [[ह.स. गोखले]], मे १९६१, दि पूना प्रेस ओनर्स असोसिएशन लि., [[पुणे]]
*अभिनव समानार्थी आणि विरुद्धार्थी मराठी शब्दकोश - द.ब.महाजन, १९९५, नितीन प्रकाशन
* समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्दकोश, प्रा.य.न.वालावलकर, १९९५, वरदा बुक्स
* साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश, (अध्यक्ष, उपसमिती) [[वा.ल. कुलकर्णी]], मार्च १९८७, [[भाषा संचालनालय]], महाराष्ट्र राज्य, [[मुंबई]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[वर्ग:मराठी व्याकरण]]
५७,२९९

संपादने