"ऊती (जीवशास्त्र)" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

* ग्रंथिल अभिस्तर
 
 
'''संयोजी उती:'''
संयोजी उतीमध्ये अधारक असते आणि त्या आधारराकांमध्ये पेशी रुतलेल्या असतात. या आधारकाचे स्वरूप, घनता आणि प्रमाण हे त्यातील संयोजी उटीच्या कार्यानुसार ठरते. हे अधारक जेलीस्दृश द्रवरूप व दाट किंवा दृढ अस्ते. संयोजी उतीचे बरेच विविध प्रकार असतात:
५७

संपादने