"विकिपीडिया:(छाया)चित्र, माध्यम संचिकांचे प्रताधिकार, उचित वापर अपवाद, परीघ आणि जोखीम" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

* [[भारतीय प्रताधिकार कायदा, १९५७ चे कलम १६]]
 
* [[भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१]] : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अनुच्छेदांशिवाय, अनुच्छेद २१ ची व्याप्ती भारतीय न्यायालयीन प्रक्रीयेने वाढवून त्यात माहितीचा अधिकाराचा समावेश खालील शब्दात केला असला तरीही माहिती देणाऱ्यांच्या जबाबदार वर्तनाचे महत्वही अधोरेखीत केले आहे ज्यात अस्तीत्वातील कायद्यांच्या प्रक्रीयेच्या पालनाचा समावेश होऊ शकतो शिवाय हे प्रोव्हीजन भारतीय न्यायालये शब्दांची व्याख्या नव्याने करताना आढळून येतात पण कायदा बनवण्याच्या संसदेच्या कार्यक्षेत्रात आपल्याकडून हस्तक्षेप होत नाही आहे हे ही पहात असतात म्हणून हे प्रोव्हीजन [[भारतीय प्रताधिकार कायदा, १९५७ चे कलम १६]] आणि [[भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१]] मध्ये न्यायालयांनी अनुस्यूत धरलेल्या खाजगीपणाच्या आधिकारांची ची दखल घेऊन वाचलेले बरे पडू शकते.
* [[भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१]] :
What is good for public आणि what public feels to be good यात न्यायालये फरक करतात पब्लीक गूड साठी अथवा कायद्यास अभिप्रेत प्रक्रीया करूनही माहिती देणे शक्य होत नसेल तर खालील प्रोव्हीजनच्या संदर्भात न्यायालयांना विनंती केली जाऊ शकते. कोणत्याही छायाचित्र किंवा कामाच्या बाबतीत प्रथम संबधीत मालकास परवानगी मागणे न मिळाल्यास कॉपीराईट बोर्डाकडे केस दाखल करणे आणि नंतर हायकोर्ट आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय आणि जिथे कायद्यात बदल करून हवा आहे तेथे कायदा मंडळे आणि शासनाच्या संबंधीत प्रक्रीयेतून विनंती करण्यास पळवाट म्हणून खालील माहितीच्या अधिकाराचे प्रोव्हीजन किती वापरता येईल हे नक्की सांगता येत नाही.
 
* माहितीचा अधिकार
३३,१२७

संपादने