"भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

{{कामचालू}}
==अनुच्छेद २१==
अनुच्छेद २१: '''जिवीत संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य''': <u>कुठल्याही व्यक्तीचे जिवीत अथवा व्यक्तीस्वातंत्र्य </u>, ''विधीनुसार संस्थापीत प्रक्रियेनुसारचेप्रक्रियस अनुसरुन असलेले अपवाद सोडता'', <u>हिरावले जाऊ शकणार नाही</u>.
 
३३,१२७

संपादने