"भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

 
{{कामचालू}}
==अनुच्छेद २१==
अनुच्छेद २१: '''जिवीत संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य''': <u>कुठल्याही व्यक्तीचे जिवीत अथवा व्यक्तीस्वातंत्र्य </u>, ''विधीनुसार संस्थापीत प्रक्रियेनुसारचे अपवाद सोडता'', <u>हिरावले जाऊ शकणार नाही</u>.
 
{{collapse top|* भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ चा इंग्रजी मसुदा आणि या लेखात वापरलेल्या इंग्रजी मराठी पारिभाषिक संज्ञा, उपयुक्त पारिभाषिक शब्दांचे सामान्य अर्थ यादी इत्यादी}}
 
अनुच्छेद २१ अ: 21A. Right to education. —The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as
the State may, by law, determine. <ref>http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-english/Const.Pock%202Pg.Rom8Fsss%286%29.pdf</ref>
 
 
३३,१२७

संपादने