"वालेंतिना तेरेश्कोव्हा" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक