"कार्बन डायॉक्साइड" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
| Appearance = रंगहीन वायू
| Odor = गंधहीन
| Density = १५६२ कि.ग्रॅ. प्रतिघनमीटर <small>(१.० पट वातावरणीय दाबाला व -७८.५ °से. ला स्थायू)</small><br />७७० कि.ग्रॅ. प्रतिघनमीटर <small>(५६ पट वातावरणीय दाबाला व २० °से. ला द्रव)</small><br />1.977&nbsp;kg/m<sup>3</sup>९७७ कि.ग्रॅ. प्रतिघनमीटर <small>(gas at 1&nbsp;atm and 0&nbsp;°C)</small>
| Solubility = 1.45 g/L at 25&nbsp;°C, 100 kPa
| SublimationConditions = −78.5 °C; −109.2 °F; 194.7 K (1 atm)
१०,५३२

संपादने