"सी.एफ. ओस बेलेनेन्सेस" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक