"दादोबा पांडुरंग तर्खडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

खूणपताका: संदर्भ क्षेत्रात बदल.
दादोबा पांडुरंग तर्खडकर ह्यांचे घराणे [[ठाणे|ठाणे]] जिल्ह्यातील [[वसई|वसई]] तालुक्यातील [[तरखड|तरखड]] ह्या गावातील असून त्यांचे आजोबा मुंबईत स्थायिक झाले होते. दादोबांचा जन्म मुंबईत शेतवळी अर्थात [[खेतवाडी|खेतवाडी]] येथे झाला. त्यांच्या इतर भावंडांपैकी [[भास्कर पांडुरंग तर्खडकर| भास्कर पांडुरंग तर्खडकर]] आणि [[आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर|आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर]] हेही आपापल्या क्षेत्रात कार्यरत होते.
==शिक्षण==
दादोबांचे प्राथमिक शिक्षण काही काळ पंतोजींच्या शाळांत झाले. ह्या काळातच त्यांनी आपल्या मित्रांच्या साहाय्याने [[फारशीफार्शी|फारशीफार्शी]] आणि [[संस्कृत|संस्कृत]] ह्या भाषांचे प्राथमिक ज्ञान संपादन केले. १८२५ मध्ये त्यांना [[मुंबईची हैंदशाळा आणि शाळापुस्तकमंडळी|मुंबईच्या हैंदशाळा आणि शाळापुस्तकमंडळीच्या]] (म्हणजेच दि बॉम्बे नेटिव स्कूल अॅण्ड स्कूलबुक सोसायटीच्या) शाळेत घालण्यात आले. पुढे ह्या शाळेचे नामांतर [[एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूट|एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूट]] असे करण्यात आले. १८३५ साली दादोबा त्याच शाळेत "असिस्टण्ट टीचर" ह्या पदावर कामाला लागले.
 
==मराठी व्याकरण==
१८३३मध्ये शाळेत असताना आपणही मराठीचे व्याकरण लिहावे अशी दादोबांना इच्छा झाली. त्यांनी तसे एक व्याकरण प्रश्नोत्तर-स्वरूपात लिहूनही काढले. परंतु त्यांना स्वतःलाच ते न आवडल्याने लिंडली मर्फी ह्याच्या इंग्लिश व्याकरणाच्या धर्तीवर त्यांनी आपले व्याकरण नव्याने लिहून काढले. ह्या व्याकरणाची पहिली आवृत्ती १८३६ साली [[गणपत कृष्णाजी|गणपत कृष्णाजीच्या]] छापखान्यात छापून [[महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरण|महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरण]] ह्या नावाने स्वतः दादोबांनीच प्रकाशित केली. <ref>प्रियोळकर, अनंत काकबा (१९४७). ''रावबहादूर दादोबा पांडुरंग : आत्मचरित्र व चरित्र'', पृ. २८९-३०८. [[केशव भिकाजी ढवळे]], [[मुंबई]].</ref>